แผ่นกันซึม แผ่นกันซึม
Waterproofing Wetroom

ช่างบ๊อบจะสาธิตวิธีการติดตั้งพร้อมแผ่นกันซึมและระบบกันซึม
สามารถป้องกันการรั่วซึม และความชื้นและเชื้อรา
ชมสินค้าเพิ่มเติม

Chang Bob show how to Waterproof a wetroom
Prevent leaking, moister and mold.
See Products