ติดตั้งท่อระบายน้ำแม็กซี่อย่างไรกับช่างบ๊อบไทย
ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
ที่กรองสามารถถอดออกจากด้านบนง่ายและสะดวกต่อการทำความสะอาด
สามารถกรองเศษผงที่จะไหลลงไปในท่อได้
พูดเป็นภาษาไทย
ชมสินค้าเพิ่มเติม

How to install Maxxi Floor drain with Chang Bob Thailand.
Speaking language is in Thai.
Easy to install and easy to maintain.
Water trap can be removed from above and can be easily cleaned out to
remove debris that would normally collect down the drain in
the P-trap.
See Products...