ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ 
Problem with smell from drain in your bathroom? 
วีดิโอสาธิตการติดตั้งท่อระบายน้ำแม็กซี่และการติดตั้งกระเบื้องใหม่บนกระเบื้องเก่าด้วยปูนกาวเดพโก้ อัลตร้าเฟล็กซ์ 
Installation Video that shows how to Change to Maxxi Floor Drain and also lay tile on tile with Davco Ultraflex.