นี่คือวีดีโอ 3D แสดงวิธีการทำงานของท่อระบายน้ำ Maxxi รุ่น V60 แม้ภายใต้พื้นผิวที่มี P trap ซึ่งง่ายสำหรับการถอดออกทำความสะอาด และ membrane กันซึม
ด้วยระบบท่อระบายน้ำ คุณสามารถป้องกันห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ป้องกันการรั่วไหล ความชื่นภายในห้องน้ำ และป้องกันการเกิดของเชื้อรา

This 3D video show how Maxxi Floor Drain V60 works even under the surface with P trap that you can take up and clean and waterproofing membrane. With this floor drain system you prevent smelly bathroom, leakage, moister and mold.