ทำอย่างไรภายในบ้านของคุณจะมีอากาศที่บริสุทธิ์ และสามารถหลีกเลี่ยงการอาการเจ็บป่วยและความชื้นได้

• เราใช้อากาศประมาณ 25,000 ลิตรต่อคนต่อวัน 
• เราใช้เวลาเกือบ 90% ในบ้าน
• อากาศที่เราหายใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของเรา
• ปัจจัยที่ทำให้คนเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้น เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในที่ไม่ดี
ชมสินค้าเพิ่มเติม

How you get Fresh air in your home and avoid sickness and moister.

• We consume about 25 000 liters of air per person per day.
• We spend almost 90% of our time indoors.
• The air we breathe is important for our well being and how we perform.
• Allergies are increasing and the poor indoor environment is a 
contributing factor.
See Products...